Edukacija


Informacije o programima, tečajevima i seminarima koje izvodimo možete pronaći ovdje

Kroz različite aktivnosti koje provodimo, cilj nam je omogućiti obrazovanje koje se temelji na cjeloživotnom učenju, racionalnom korištenju obrazovnih mogućnosti i jamstvu kvalitete obrazovne ponude. Edukacija se provodi kroz programe usavršavanja, seminare i druge vrste informalnog i samousmjerenog učenja.

1. Program izobrazbe o gospodarenju otpadom- ovdje

2. Programi usavršavanja

Teme programa pripremi

    • Klimatske promjene
    • Industrijska onečišćenja
    • Upravljanje uređajima za obradu otpadnih voda

3. Ostali oblici edukacije

Stručni skup Gospodarenje otpadnim tekstilom, 24. svibanj 2016  

Stručni skup "Moućnosti sanacije i rekonstrukcije eksploatacijskih polja nakon završetka eksploatacije" - 01.-02. rujna 2016. 

PRIJAVA