Usluge

Savjetovanje

U području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom nudimo usluge savjetovanja od ideje do realizacije projekta, kontinuirano savjetovanje tijekom poslovanja tvrtke, stručnog nadzora u provedbi projekata, izrade projektne i druge dokumentacije potrebne za ishođenje različitih dozvola u pripremi projekata samostalno ili u suradnji s ovlaštenim tvrtkama partnerima.


Usluge koje nudimo u području zaštite okoliša:

  • Izrada studija utjecaja zahvata na okoliš i zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene u suradnji s ovlaštenim tvrtkama partnerima
  • Savjetovanje pri pripremi projektne dokumentacije, priprema projektne dokumentacije i sudjelovanje i praćenje postupka ishođenja okolišne dozvole u suradnji s ovlaštenim tvrtkama partnerima
  • Savjetovanje i priprema dokumentacije za projekte koji se financiraju iz EU fondova u području zaštite okoliša
  • Praćenje provedbe projekata (tijekom pripreme i izgradnje) prema zahtjevima banaka koje financiraju projekte u području zaštite okoliša
  • Savjetovanje u postupku usklađenja poslovanja u području zaštite okoliša

 

Usluge koje nudimo u području gospodarenja otpadom:

  • Savjetovanje pri pripremi projektne dokumentacije, priprema projektne dokumentacije, sudjelovanje i praćenje postupka ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom
  • Savjetovanje i provedba postupka ukidanja statusa otpada
  • Analiza tehnološkog procesa obrade otpada
  • Usklađenje poslovanja sa zakonskom regulativom iz područja gospodarenja otpadom
  • Pravna pomoć u području gospodarenja otpadom

Klijenti:
Spectra-Media d.o.o.
CIAL d.o.o.
Drava International d.o.o.
Felis Produkti d.o.o.
Flora VTC d.o.o.
Zagrebački Holding d.o.o.
Obrt Tehnomobil
Val - metal d.o.o.
Krka - farma d.o.o.
Županijska lučka uprava Rab
Frigomatic Eco d.o.o.
Tehnomobil obrt
Urbanistica d.o.o.
Obrt za ''EE-OTPAD''
Mebu d.o.o.
HEP d.d.
Aiolos projekti d.o.o.
RP Global Projekti d.o.o.
Dalekovod d.d.
COIN d.o.o.
OIKON d.o.o.
Interijeri Mujkić Obrt
DIV d.o.o.
HISTRIA FECUNDA d.o.o.
Hidroinženjering d.o.o.
Top print d.o.o.
Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom
Lopar Vrutak d.o.o.
Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Čistoća
Podružnica Zrinjevac
Zagrebačke ceste
IPZ UNIPROJEKT MFC d.o.o.
IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o.
IGH d.d.
JURINJAK, AUDIO TV VIDEO SERVIS
NIVA inženjering d.d.
Poseidon Group
Građevinski fakultet, Zagreb
Razvoj golf d.o.o.
IPRO-inženjering d.o.o.