Program izobrazbe o gospodarenju otpadom
Temeljem Ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: 351-01/15-01/1515, Ur.broj: 517-06-3-1-15-2 od 6.11.2015), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) te Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 77/15), AUTUS ustanova za obrazovanje odraslih provodi izobrazbu za povjerenike za otpad, osobe odgovorne za gospodarenje otpadom i njihove zamjenike i davatelja javne usluge.


Obveznici pohađanja programa


a) Povjerenik za otpad i zamjenik povjerenika

Pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba dužna je imenovati povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika.Povjerenik za otpad je zaposlenik takve tvrtke koji će nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom; utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi, o utvrđenim nedostatcima; na odgovarajući način organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe; te savjetovati vlasnika (odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi) u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču te pravne osobe ( Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), čl. 46., stavak 3).Zamjenik povjerenika za otpad je fizička osoba koja će u slučaju spriječenosti povjerenika izvršavati njegove obveze (Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), čl. 46., stavak 1, točka 2). 

b) Direktor
Direktor je fizička osoba koja upravlja davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, a koja svojim znanjem i sposobnostima udovoljava uvjetima propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), čl. 32., stavak 4.
c) Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom
Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom je fizička osoba unutar kakve tvrtke, a koja svojim iskustvom, zvanjem i znanjem odgovara uvjetima propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), čl. 89. Pristup ispitu bez pohađanja programa


Odgovorna osoba, direktor, povjerenik za otpad, odnosno njegov zamjenik s 10 i više godina radnog iskustva u području gospodarenja otpadom, a što dokazuju ovlašteniku izobrazbe:
- preslikom ugovora o radu, ili
- izvadak iz e-knjižice, ili
- izjava poslodavca
odnosno na drugi odgovarajući način, mogu pristupiti ispitu bez pohađanja programa Izobrazbe.


Konzultativni način pogađanja programa


Program izobrazbe moguće je pohađati i na konzultativni način (Program izobrazbe o gospodarenju otpadom NN 77/15, Prilog 4, točka 4). Kako biste saznali više o konzultativnom načinu pohađanja izobrazbe, možete se prijaviti na jedan od ponuđenih termina ili nas kontaktirati direktno radi dogovora oko termina provedbe izobrazbe.


Cijene


POLAZNIK IZOBRAZBE

TRAJANJE PROGRAMA

CIJENA

(kn bez PDV-a)

nastavnih sati

nastavnih dana

Odgovorna osoba, zamjenik odgovorne osobe, direktor

40

5

3.500,00

Povjerenik za otpad i njegov zamjenik

25

3

2.500,00

Ispit za odgovornu osobu ili povjerenika i/ili zamjenika povjerenika (više od 10 godina radnog iskustva)

3

/

1.000,00

Konzultativni oblik provođenja izobrazbe

40/25

Prema dogovoru

Cijene se formiraju ovisno o lokaciji i načinu provedbe izobrazbe.

Za definirane termine konzultativne nastave cijene se kreću od

2.300,00-3.300,00 kn


Lokacija održavanja programa

                       Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
VIROVITICA: Dom hrvatske vojske, Ulica Matije Gubca 5, Virovitica
PULA:            U pripremi
BJELOVAR:     U pripremi
VUKOVAR:      U pripremi
SPLIT:                U pripremi
ZADAR:             U pripremi
OSIJEK:             U pripremi


Termini
Hvala vam! Primili smo vašu prijavu.
Odgovoriti ćemo Vam prvom prilikom!
PRIJAVA ZA PROGRAM IZOBRAZBE
Kako biste se prijavili za Program izobrazbe o gospodarenju otpadom, ispunite obrazac te kliknite na „Pošalji prijavu".
Hvala vam! Primili smo vašu prijavu.
Odgovoriti ćemo Vam prvom prilikom!
PRIJAVA ZA ISPIT IZOBRAZBE
Ukoliko imate 10 godina iskustva i više u području gospodarenja otpadom, ispitu možete pristupiti bez pohađanja programa Izobrazbe.
Hvala vam! Primili smo vašu prijavu.
Odgovoriti ćemo Vam prvom prilikom!
PRIJAVA ZA KONZULTATIVAN NAČIN POHAĐANJA IZOBRAZBE
Ukoliko niste u mogućnosti pohađati redovitu nastavu Izobrazbe, obratite nam se za sve informacije o konzultativnom načinu pohađanja.